Một phong thư nhà của Tạ lão cha


Một phong thư nhà của Tạ lão cha

Tác giả: Hòa Vận

Thể loại: Hài, cổ trang, đam mỹ

Dịch: QT

Edit: Tử Linh

Đây là một phiên ngoại của… một bộ nào đó =.=b (bạn Néo chỉ quăng ta cái phiên ngoại) nói về bạn con bỏ nhà lên kinh thành lập nghiệp (?) sau đó cung biến bla các thứ, bạn và chồng bạn quyết định về quê bạn an cư lạc nghiệp nhưng không biết vì sao hai bạn lại lạc nhau =.= chồng bạn tới nhà tìm bạn nhưng bạn vẫn chưa về. Vậy nên bạn cha có lý do để viết thư giục bạn con nhanh nhanh về nhà rồi.

Cái phiên ngoại này ngắn ngắn dễ thương, đọc để thay đổi tâm trạng rất tốt a

Dưới đây là nội dung bức thư… XD

***************************

Tiếp tục đọc

Advertisements